hotline email

Hỗ trợ 24/7

Hotline: 1800 6228

mail: bookings@cengolf.vn

Chính sách hoãn, hủy giờ chơi và hoàn tiền

Ngày đăng: 18/10/2018 | Lượt xem: Xem: 4033

1.Nếu khách hàng có nhu cầu hoãn, hủy giờ chơi. Khách hàng cần gọi điện báo trước cho cengolf.vn trước 24h để Cengolf.vn có thể kịp thời báo lại với sân. Nếu Quý khách hàng để xảy ra tình trạng:
•  Chuyển (hoãn) đặt sân.
•  Hủy muộn.
•  Đặt giờ rồi mà không lên.
•  Đặt trùng flight.
•  Thanh toán phí đặt sân và giờ chơi muộn.
Thì trong vòng mỗi quý (3 tháng) một năm:
-  Dưới 3 lần: Cengolf.vn sẽ nhắc nhở qua điện thoại.
-  Lần thứ 4: Cengolf.vn sẽ không nhận book trong vòng 15 ngày.
-  Lần thứ 5: Cengolf.vn sẽ không nhận book trong vòng 30 ngày
2. Sau khi nhận được thông báo hoãn, hủy giờ chơi, Cengolf.vn sẽ có biện pháp hoàn trả phí như sau:
- Nếu Quý khách hàng đã thanh toán trước cho Cengolf.vn và đã thông báo hoãn, hủy lại cho Cengolf.vn trước 24h kể từ giờ đặt giờ chơi, thì số tiền đặt giờ chơi sẽ được hoàn trả lại nếu khách yêu cầu, hay sẽ được khấu trừ vào số tiền đặt chỗ cho lần tới của Quý khách hàng.
- Nếu Quý khách hàng đã thanh toán trước cho Cengolf.vn nhưng không thông báo hoãn/ hủy hoặc báo muộn lại cho Cengolf.vn, hay có thông báo nhưng thông báo trong khoảng 24h trước giờ chơi cho Cengolf.vn, thì số tiền đặt chỗ sẽ không được hoàn trả lại.