hotline email

Hỗ trợ 24/7

Hotline: 1800 6228

mail: bookings@cengolf.vn

SĂN ĐẠI BÀNG - TRÚNG VÀNG TỪ FASTEE

Ngày đăng: 20/04/2021 | Lượt xem: Xem: 3600

Eagle là điểm số mà bất kỳ golfer nào cũng mong muốn đạt được khi chơi golf. Với chương trình “Săn Đại bàng – Trúng vàng từ Fastee”, golfer sẽ chạm tới cảm xúc đỉnh cao hơn khi chinh phục mỗi cú Eagle.
(Eagle은 골퍼가 골프를 할 때 얻고 자하는 점수입니다. "Eagle Hunting-Winning Gold from Fastee" 프로그램을 통해 골퍼는 매번 이글 샷을 정복 할 때 최고의 감정을 느낄 것입니다)

Đặc biệt, chương trình sẽ kéo dài hết năm 2021 (
특변12월 2021년까지 프로그램은 지속됩니다).

Cụ thể, từ ngày 01/03/2021, Golfer của Fastee có thể thoải mái săn đại bàng với chương trình tặng ngay 10 triệu đồng cho 1 cú đánh Eagle được thực hiện đối với teetime đặt trên ứng dụng và thanh toán qua Fastee. (구체적으로 2021 년 3 월 1 일부터 Fastee의 골퍼는 애플리케이션에 게재 된 티타임을 위해 만든 이글 스트로크 1 회에 1,000 만 VND를 즉시 기부하고 Fastee를 통해 지불하는 프로그램으로 독수리를 자유롭게 사냥 할 수 있습니다).

Số lượng giải thưởng là không giới hạn và áp dụng cho tất cả các sân golf trên toàn quốc. (상품 수는 무제한이며 전국의 모든 골프 코스에 적용됩니다).

 
Tặng ngay 10 triệu đồng (tương đương 2 chỉ vàng) cho golfer
thực hiện cú đánh Eagle thành công trong teetime đặt qua Fastee


THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH "SĂN ĐẠI BÀNG - TRÚNG VÀNG TỪ FASTEE"

(Rule of the program “Hit 1 Eagle - Get 10 million”
 

Tên
chương trình
SĂN ĐẠI BÀNG - TRÚNG VÀNG TỪ FASTEE HIT 1 EAGLE - GET 10 MILLION 사냥 독수리-Fastee에서 금을 획득
Thời gian
triển khai
Từ ngày 01/03/2021 đến hết ngày 31/12/2021 Starting from 01/03/2021 to 31/12/2021 2021 년 3 월 1 일 ~ 2021 년 12 월 31 일까지
Đơn vị
tặng thưởng
Ứng dụng đặt sân golf online Fastee (trực thuộc Công ty Cổ phần Dịch vụ Golf và Lữ hành Thế Kỷ - Cen Golf) Fastee application (Golf booking platform under Cen Golf) Fastee 온라인 골프 예약 신청 (Cong Ty Co phan Dich vu Golf va Lu hanh The KY-Cen Golf)
Giá trị
giải thưởng
10.000.000 VND 10.000.000 VND 10.000.000 VND
Đối tượng
áp dụng
Những golf thủ đặt chơi golf và thanh toán qua hệ thống Fastee của Cen Golf

(Chương trình không áp dụng đối với những golf thủ chuyên nghiệp, giám đốc/quản lý các câu lạc bộ/sân golf, thành viên/hội viên của các hiệp hội golf nhà nghề, huấn luyện viên golf (có chứng chỉ huấn luyện viên)
Golfer booking golf and paying via Fastee

The program does not apply to:
- Not be professional golfer
- Not be golf course Manager/Director, golf clubs directors
- Not be member of the Professional Golf Association (PGA)
- Not be a golf coach (certified coach)
골퍼들은 Cen Golf의 Fastee 시스템을 통해 골프를 예약합니다.

(프로 골퍼, 클럽 / 골프 클럽 / 코스 매니저 / 매니저, 프로 골프 협회 회원 / 회원, 골프 코치 (코칭 인증) 태블릿은 해당 프로그램이 적용되지 않습니다.)
Điều kiện
nhận giải
- Là golf thủ thực hiện thành công cú đánh Eagle.
- Đặt chỗ (booking) của golf thủ phải được đặt qua hệ thống Fastee trước đó. Cả qua ứng dụng và offline.
- Golf thủ phải khai đầy đủ họ tên cho Fastee trước giờ xuất phát.

- Successfully performed the Eagle stroke.

- Golfer's booking must be booked and paid via Fastee in advance. Both online (app) and offline.

- Golfer must give Fastee the full name before teetime
-이글 스트로크를 성공적으로 수행 한 골퍼가 되십시오.
-플레이어의 예약은 이전 Fastee 시스템을 통해 예약하고 지불해야합니다. 앱과 오프라인 모두.
-골퍼는 출발 시간 전에 Fastee에게 이름을 알려야합니다.
Quy trình
nhận thưởng
- Bước 1: Golfer liên hệ tổng đài Fastee thông báo trúng Eagle
- Bước 2: Golfer cung cấp các thông tin để xác nhận giải thưởng và làm hợp đồng nhận thưởng
- Bước 3: Golfer tới Văn phòng Cen Golf nhận giải theo thời gian đã hẹn, khi đi mang theo CMND và chứng nhận Eagle từ sân golf
- Bước 4: Golfer kí hồ sơ nhận giải bao gồm: Hợp đồng trao giải, giấy xác nhận nhận thưởng & phiếu chi
- Step 1: Golfer inform Fastee - Step 2: Golfer provides information to Fastee for confirmation and making award contrast - Step 3: Golfer comes to Fastee's office to receive the prize according to the appointed time (bring ID card and Eagle Certificate from the golf course)
- Step 4: Golfer signs the application to receive the award including: Award contract, award confirmation & payment slip
-1 단계 : 골퍼가 Fastee 교환 대에 연락하여 Eagle에 알립니다
-2 단계 : Golfer는 Fastee에게 수상 및 수상 계약을 확인하기 위해 몇 가지 정보를 제공합니다.
-3 단계 : 골퍼가 지정된 시간에 따라 상금을 받기 위해 Fastee 사무실로 오십시오. (골프장에서 ID 카드와 Eagle Certificate를 지참하십시오)
-4 단계 : 골퍼는 어워드 계약, 어워드 확인 및 지불 전표를 포함한 어워드를 받기 위해 신청서에 서명
Lưu ý - Không áp dụng cho trường hợp là người chơi golf chuyên nghiệp, giám đốc/quản lý sân golf, giám đốc điều hành câu lạc bộ golf, thành viên hoặc hội viên của Hiệp hội Golf nhà nghề (PGA), huấn luyện viên golf (HLV có chứng chỉ)
- Mọi quyết định của Fastee liên quan đến các chương trình, bao gồm kết quả golfer trúng giải thưởng này là cuối cùng, chính thức
- Golfer chưa có tài khoản Fastee vui lòng truy cập App Store hoặc CH Play trên thiết bị để cài đặt ứng dụng và đăng ký tài khoản miễn phí
- Trong trường hợp cần hỗ trợ bất cứ thông tin gì về chương trình, quý golfer vui lòng liên hệ:
Hotline 1800 6228
- Not be professional golfer. Not be golf course Manager/Director, golf clubs directors. Not be member of the Professional Golf Association (PGA). Not be a golf coach (certified coach)
- All Fastee's decisions regarding the programs (include award result) are final and official decisions
- Golfers don't have a Fastee account yet, please visit App Store or CH Play on your device to install and register for free
- In case you need any support, please contact via hotline 1800 6228
-프로 골퍼, 골프장 매니저, 골프 클럽 매니저 / 임원, 프로 골프 협회 (PGA) 회원 또는 회원, 골프 코치 (공인 코치)에게는 적용되지 않음
-이 수상 경력에 빛나는 골퍼 결과를 포함하여 프로그램에 관한 모든 Fastee 결정은 최종적이며 최종적입니다.
-Golfer는 Fastee 계정이 없습니다. 장치에서 App Store 또는 Play Store를 방문하여 앱을 설치하고 무료 계정을 등록하십시오.
-프로그램 관련 정보와 관련하여 도움이 필요한 경우 골퍼에게 문의하십시오.
핫라인 1800 6228